ГАРАНЦИЯ ЗА НОВ АВТОМОБИЛ.
ГАРАНЦИЯ ЗА НОВ АВТОМОБИЛ.

Застрахователно покритие

Гаранцията на новия автомобил Opel ви осигурява спокойствие за две години, без ограничение на изминатите километри.

Тя гарантира безплатен ремонт и замяна на части за вашия нов автомобил от упълномощени сервизи на Opel.

За да поръчате ремонт, занесете сервизната книжка с гаранцията на новия автомобил и международния сервизен сертификат на Opel в оторизиран сервиз на Opel.

Гаранцията не се отнася за нормалното износване. Тя не се отнася за дефекти, причинени от: външни механични или химически въздействия, неправилно отношение към автомобила, ремонти, извършени от трети лица, изменения, които не са одобрени от Opel, пропуснати предписани проверки.